Emotional song by Jon Henrik Fjällgren (English & Swedish lyrics)

Jon Henrik Fjällgren’s emotional Sami joik song which was dedicated to his friend – Daniel – who passed away. It won the hearts of Sweden’s Got Talent in 2014.


Swedish lyrics. Översatt låttext av Jon Henrik Fjällgren själv.
—————————————————————————-
Går du med mig än, min kära vän,
Fast jag inte längre ser dig?
Är du kvar här på jorden,
Så som du är kvar i mitt hjärta?
Jag ligger kvar och grubblar,
Det är ödsligt tyst runt om mig.
Tårar bryter ut och faller,
I tanken på dig.

En ängel som här glömdes kvar,
Har nu fått sina vingar.
Vart flyger du nu, min ängel?
Vart flyger du nu?

Flyger du genom himlaporten, säg?
Eller till världens ände?
Flyger du bredvid mig?
Eller är jag ensam nu?

Var du nu än är, min vän.
Vart än vägen för dig.
Lova att du väntar där,
Tills jag möter dig.

Jag hoppas du är lycklig nu.
Så som jag var med dig.
Och smärtan du har lidit,
Hoppas jag är glömd.

Sväva fritt, min kära vän.
Du är fri nu.
Och tills vi åter möts,
Farväl, min ängel..

Translated English song lyrics:
—————————————
Are you still with me, my dear friend,
Though I no longer see you?
Are you still here on earth,
As you are in my heart?
I lie here and ponder,
It’s desolately quiet around me.
Tears break out and fall,
With the thought of you.

An angel that was forgotten here,
Have now got his wings.
Where do you fly now, my angel?
Where do you fly now?

Are you flying through the pearly gates?
Or the end of the world?
Are you flying next to me?
Or am I all alone now?

Wherever you are now, my friend.
Wherever the road leads you.
Promise me you’ll wait there,
Until I meet you.

I hope you’re happy now.
As I was with you.
And the pain you’ve suffered,
I hope it’s forgotten.

Fly freely, my dear friend.
You are free now.
And until we meet again,
Farewell, my angel.

Source: Youtube.com, published by MsMaria6363

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2017-2019 SwedishInHelsingborg.se. All rights reserved.